Навчання студентів відповідає затвердженим освітньо-кваліфікаційним та освітньо-професійним програмам за структурою і змістом у відповідності до вимог МОН України. Кафедри мають давні традиції та власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів.

 

Викладачі кафедр повсякчас аналізують в аудиторіях суспільно-політичні та економічні процеси у світі, в Україні, регіоні. Беруть активну участь у грома­дському житті країни та міста. Традиційними на факультеті є зустрічі з фахівцями галузей національної економіки, а також закордонних спеціалістів через проведення Skype-конфреренцій.

До складу факультету входять кафедри:

  • “Обліку і оподаткування” (завідувач — кандидат економічних наук, доцент Олена Віталіївна Руденко)
  • «Інформатики і прикладного програмного забезпечення” (завідувач — доктор технічних наук, професор Зеленський Олександр Семенович)
  • «Фінансів, банківської справи та страхування» (завідувач —  кандидат економічних наук, доцент Садовенко Марина Михайлівна)
  • «Інформаційних технологій і моделювання» (завідувач — доктор технічних наук, професор Шелевицький Ігор Володимирович)

« Повернутися