Кафедра створена у 2017 році, як правонаступник кафедри економічної кібернетики, яка працювала з 2000 року. Такі зміни зумовлені стратегією розвитку інституту та змінами у напрямах підготовки в Україні.

На кафедрі працює два професори, докторів технічних наук, п’ять кандидатів технічних наук, три кандидати економічних наук, один кандидат фізико-математичних наук, два асистенти.

Викладачі кафедри викладають дисципліни математичного спрямування, економіко-метематичного моделювання, інформаційних технологій для студентів економічних галузей.

У 2017 році кафедра розпочала підготовку за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалаврат).

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

При підготовці кадрів ми орієнтуємося на перспективні потреби ринку праці та сучасні освітні технології. Основою нашої політики є використання вільного програмного забезпечення та залучення студентів до виконання реальних проектів. Найбільш здібних студентів ми запрошуємо до наукової роботи. В нових навчальних планах ми суттєво збільшили увагу до навчання англійської мови. Ми намагаємося надати студенту максимальний час для творчості й роботи над практичними завданнями. Ми заохочуємо поєднання на старших курсах навчання з роботою. Нашими базовими мовами програмування є Phyton та JavaScript. Це дозволяє швидко перейти від азів програмування до виконання практичних проектів. Ми орієнтуємося на WEB програмування. Для математичних розрахунків ми застосовуємо https://www.gnu.org/software/octave/ Осtave. Ви можете спробувати цей продукт навіть зі свого смартфону https://octave-online.net/.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Професор Ігор Шелевицький займається питаннями застосування сплайнів для обробки даних, створенням інформаційних систем. Автор 11 публікацій у виданнях індексованих Scopus, 2 монографій. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Член спеціалізованої вченої ради при Національному авіаційному університеті за спеціальністю «Радіотехнічні та телевізійні системи». З науковими працями можна познайомитись тут https://www.researchgate.net/profile/Ihor_Shelevytsky/

Професор Ігор Луценко досліджує складні системи та бізнес процеси, розробив оригінальну теорію ефективності виробничих операцій. Автор 11 публікацій у виданнях індексованих Scopus. Керував й був виконавцем 4-х науково-дослідних робіт. Член спеціалізованої вченої ради при Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського за спеціальністю Автоматизація процесів керування.

Роман Дубан, кандидат технічних наук, у 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – інформаційні технології на тему «Інформаційна технологія підтримки тестового контролю знань зі сплайн-моделями IRT» http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25342 у НУ «Львівська політехніка». Розробник інформаційних систем «Неонатологія» http://uoz.dp.ua/neonatest/users/login, «Logit», фахівець з IRP систем, має сертифікати: https://www.k2.com/ K2 BlackPearl Core, K2 SmartForms Builder, К2 for SharePoint and Infopath.

Дмитро Медведєв, кандидат технічних наук, у 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю — системи та засоби штучного інтелекту на тему «Автоматизоване визначення морфологічних параметрів зображень об’єктів з розмитими краями» ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/25346 у НУ «Львівська політехніка». Фахівець з прикладної математики.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі практикується й розвивається змішане навчання. Це означає що в навчальному процесі широко застосовуються масові курси як складова самостійної роботи, або як основа всього курсу. Аудиторія стає коворкінгом, а викладач модератором й консультантом. Частина масових курсів є англомовною. Ми долучилися до проекту змішаного навчання Prometheus і маємо намір створювати власні МООС (масові відкриті курси). Ми також застосовуємо платформу дистанційного навчання MOODLE.


« Повернутися